Frequent Asked Questions

 1. Hoe kan ik lid worden van de J/80 Klassevereniging?
  • Lid worden kan door: 25 euro over te maken op de klasse rekening NL86 RABO 0123 1769 64 t.n.v. B. Holsboer. Hierna ontvang je de sticker. Door de sticker op de spiegel te plaatsen is het voor iedereen zichtbaar dat je lid bent. 
 2. Waar kan ik een Wedstrijdlicentie of Evenement-/opstaplicentie aanvragen?
  • Een wedstrijdlicentie is aan te vragen bij het Watersportverbond.
  • Let op: vanwege een nieuw systeem bij het Watersportverbond zijn wedstrijdlicenties van 2020 niet meer automatisch verlengd.
  • Let op: de bemanningslicentie is komen te vervallen. Het is mogelijk een Evenement-/opstaplicentie aan te schaffen. Deze is geldig gedurende 7 dagen, startdatum te bepalen bij aanschaf. Zowel de verantwoordelijke persoon aan boord alsook de bemanning, indien in Nederland woonachtig, dienen in het bezit te zijn van een wedstrijd- of evenement-/opstaplicentie voor wedstrijden die gevaren worden onder de RvW (Regels voor Wedstrijdzeilen)
  • In de RvW is opgenomen dat een boot die aan een wedstrijd meedoet, ingeschreven moet zijn door een lid van een vereniging die aangesloten is bij het Watersportverbond.
 3. Samenvattend;
  1. de verantwoordelijke persoon aan boord moet, indien in Nederland woonachtig, lid zijn van de J/80 Klassevereniging en moet lid zijn van vereniging die aangesloten is bij het Watersportverbond, en moet in het bezit te zijn van een wedstrijd- of evenement-/opstaplicentie.
  2. Bemanning, indien in Nederland woonachtig, dienen in het bezit te zijn van een wedstrijd- of evenement-/opstaplicentie
 4. Do foreign crew / owners (non Dutch citizens) also require a race license?
  • No, only Dutch crew / owners require a race license.
  • Foreign owners (non Dutch citizens) do need to be member of a national J/80 class association.
 5. Where and when will the Boat inspection take place?
  • Boat inspection will take place at the agreed time slot (via WhatsApp, or info@j80.nl) in the harbour at the B3 – B6 berths.
 6. How do I need to prepare my boat?
  • Only one crew representative during the inspection.
  • The sail tags must be visible. If the sail is in a sail bag put the tack (where the sail tag is) at the opening of the sail bag. If the sail bag is open you can easily see the sail tag.
  • The battery and engine are visible.
  • All the equipment from the declaration list is on display in the cockpit, except floorboard and bunk top covers they can stay at their place, so that the measurer can easily check that the equipment is present.

7. Where can I find the race documents? https://www.rzvnaarden.nl/racedocs-onk

Sponsors ONK 2022:

Sponsoren? Neem dan contact op met info@j80.nl.