Frequent Asked Questions

  1. Hoe kan ik lid worden van de J/80 Klassevereniging?
    • Lid worden kan door: 25 euro over te maken op de klasse rekening NL86 RABO 0123 1769 64 t.n.v. B. Holsboer. Hierna ontvang je de sticker. Door de sticker op de spiegel te plaatsen is het voor iedereen zichtbaar dat je lid bent. 
  2. Waar kan ik een meetbrief aanvragen?
  3. Waar kan ik een wedstrijdlicentie aanvragen?
  4. Waar kan ik een bemanningslicentie aanvragen?